Armádní noviny: Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

 v Napsali o nás, Nezařazené

Jsme si vědomi porušení autorského zákona, ale nemůžeme nepublikovat článek z Armádních novin (armadninoviny.cz Datum přidání 07.05.2015    Rubrika rubrika: Události     komentáře 45 komentářů    autor autor: Mgr. Hana Zelená), který nás přenesl zpět do roku 1988 a promlouvá k nám jazykem Miloše Jakeše. Čtěte:

___

Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak – jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  „chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky“Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

iniciativa_vojaci_v_zaloze_1

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, žejakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis – tudíž ani vojenskou přísahu – samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala „bránit socialistický řád proti každému nepříteli“ nebo „bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí.“

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní.

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se „zbraní v ruce“ a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit.

z_586

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky „do příštího amerického Vietnamu“

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí – druhým zákonem Ústavy ČR) je „překrucována“ a „záměrně nedokonalá“.

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben „znehodnotil“: Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: „Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili,“ hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali „na půl cesty“ pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se „ujal velení“ veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích „zničehonic“ uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření „zločinecká organizace“, vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že „nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů“.

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za „válečného štváče“ má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: „Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je „cybervýstřelem“. Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství“, hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 – 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí „nově odvádět i holky“ je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli „odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka“: Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: „S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde,“ říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za „překrucované“ a „záměrně nedokonalé“.

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že „neznalost zákona neomlouvá“.

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila „závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla“ (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že „Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje.“ Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní.

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví „Zloděj křičí chyťte zloděje“. Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí.

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech „poradní ohně“ kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit apokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nejnovější články
Showing 35 comments
 • percival

  Natolik obsáhlá reakce, ve které nechybí ani vyhrožování a přímé zastrašování, plná povrchního hodnocení hnutí, které by autorka asi nejraději rovnou označila za teroristickou hrozbu, by si jistě zasloužila obsáhlou odpověď. Časem možná i na to dojde. V první reakci snad jen tolik, že „úderný článek“ nasvědčuje, že potenciální síla rozvíjejícího se hnutí už teď, na jeho samém počátku, vzbuzuje minimálně u některých zástupců současného vedení země a jeho poskoků obavy. Na druhou stranu však také podle mého naznačuje, že bude možná nezbytné hnutí právně legalizovat a zvýšit tak jeho společenskou váhu. Registrací hnutí minimálně odmítne jeho možné spojování s čímsi nelegitimním.

 • Profilové foto thomas
  thomas

  Proč mne to jenom nepřekvapuje. Poměrně mne zaráží argument,že se jedná vojáky, kteří přísahali za Varšavské smlouvy. Ehm ehm. Já osobně přísahal v roce 2007 ve Vyškově. Nu což, to je jedno.Paní,když tak krásně citovala ústavu,a nadzákonnou právní sílu,poněkud opomněla doplnit – každý má právo postavit se na odpor proti komukoli, kdo by odstraňoval demokratický řád ze společnosti. Faktem je že Česká republika svobodu ani demokracii nezažila, jen se přelila z jedné totality do druhé. Dále, jaká braná povinnost? Psal jsem premiérovi i prezidentovi, že vypovídám občanskou poslušnost a brannou povinnost. Po odpovědi že to nemohu jsem odepsal, že mne to nezajímá, a nezajímá. Jsem svobodný lidský tvor, ne hračka, ne otrok. Tečka, hotovo. Jsem liberál, demokrat, ale nenechám si donekonečna kálet na hlavu, nemůžu dál přihlížet justiční a exekuční mafii. Když je paní tak chytrá, mohla by být i soudná. Zákon akce a reakce platil, platí a platit bude, a pokud lidi odíráte a chováte se k nim jak k dobytku, pár se jich nasere. To je normální. A to zastrašování trestností? tomu říkám kravina. Kde je svoboda slova? Kde je svoboda projevu?Smím se vážená vládo zítra sejít se dvěma přáteli, jít si do lesa opéct maso, dát pivo a pokecat o životě? Nebo tím ohrozím vaši funkci? Jděte mi někam. Ač odpůrce násilí a zabíjení, tato vláda, respektive systém jako celek musí být odstraněn a nahrazen novým, jednodušším, přehlednějším a hlavně lidským. A to opravdu i s použitím násilí. Jak pravil i Mohándas Karamčand Ghándí: Neubližování je zbraní udatného. Zároveň však uznal, že někdy je násilí nutné. Tento systém musí padnout. Pokud nerespektuje to, co sám hlásá, pozbývá práva na existenci. A myslete si o mně co chcete.

 • Tomáš

  Kolik dostala za napsaní článku? Zavřít můžou pustit musí , nejsme tupé ovce jsme otcové manželé a máme jedno co oni ne jeden druhého a čest odvahu a snahu něco udělat pro naše děti.

 • Karel

  Je neuveritelne,jak jeste dokazi vyhrozovat!!! To je nepripustne a proto chlapi,je cas!!!Je cas zacit branit nasi vlast od techto svini a je cas branit nase rodiny a nejblizsi pred temito svinemi!!!25 let utlaku,25 let diktatury,25 let zebraceni naroda,25 let rozkradani naseho hospodarstvi,25 let korupce na nejvyssich mistech,25 let slapani po lidske dustojnosti a tak bych mohl pokracovat!!A to si prece uz nemuze nas narod nechat libit!!!Mame bohatou historii a nasi predkove by nam tyto kroky urcite schvalovali!!Vzdyt oni bojovali abychom my mohli zit!!!POVSTAN,NARODE CESKY!!!!!!!

 • Antika

  Tá autorka je asi platený provokatér, lebo nepozná prísahu bývalej ČSSR, kde sa píše“… aby som mohol na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky čo najlepšie brániť svoju rodnou, vlasť a jej socialistický poriadok proti každému nepriateľovi.

  Na obranu socializmu som vždy pripravený stať pevne v radoch ozbrojených síl Československé socialistické republiky po boku Sovietskej armády i armád ostatných socialistických štátov v boji proti jeho nepriateľov a nasadiť i svoj život k dosiahnutiu víťazstva“.“
  Takže je tu rozkaz prezidenta a Vlády ČSSR k obrane vlasti a po boku vojsk VZ a Soviestkej armády brániť socializmus. V Rakúsku, Nemcku, či v Taliansku nebol socializmus, takže tam sme nemohli nič brániť. Nech nezavádza, že sme museli bojovať. Ak nevie čítať, tak nech sa nemieša do toho, čomu nerozumie. A na ostatné vyhrážky mám ako reagovať? Takže ja ako občan musím byť ticho, lebo vláda a oligarchovia sa rozhodli pre vojenskú konfrotáciu s Ruskom? Oháňa sa demokraciou, ale ak ja vyjadrim svoj názor, tak hneď mi nejaká Hana napíše paragrafy, ktoré som porušil. To je teda demokracia. Tak demagogicko napísaný článok som už dávno nečítal.

 • doktor

  Vážená paní nebo slečno Mgr.Zelená,
  přečetl jsem Váš článek, který byl uveřejněn v Armádních novinách:Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky, jsem doslova zhrozen Vašimi uvedenými nepravdami a Vaší absolutní neznalostí historie Československé armády, Ústavy ČR a platné(zatím)přísahy vojáka Armády ČR, kde sám ministr obrany Stropnický deklaroval před několika týdny, že připravuje změnu v uvedené přísaze, kterou chce předložit ke schválení Parlamentu ČR. Co se týká dalších odstavců v článku „Provokace na hranici trestnosti, Porušování trestního zákoníku“, tak zde musím konstatovat, zda z Vaší strany nedochází k porušení Trestního zákona,které nechám posoudit mým právním zástupcem.

 • Palkosch

  Ta Zelená je pravou rukou STB-áka Štětiny. Článek je zřejmě psaný na zakázku, protože svým obsahem se absolutně vymyká standardu Armádních novin. Autorka velmi mistrně předkládá čtenáři, co si má myslet. Zastrašuje a vyhrožuje přesně ve stylu praktik komunistické tajné policie. Co je ale zajímavé je to, že článek ihned převzal a rozvedl Štětinův nohsled Peszynski. Jsme tady svědky toho, jak komunistický aparátčík a agent STB Štětina, kráčí ruku v ruce s fašizoidním polským pomatencem a orgánizátorem pražského Majdanu, a na pozadí toho stojí medium s názvem Armádní noviny, které nemá s armádou ČR pranic společného, a které se jinak zabývá výhradně vojenskou technikou, nikoliv politickými komentáři. Mám takový dojem, že až si půjdu koupit do obchodu krájený salám, budu hodně ve střehu, zda-li mi ho prodavačka nezabalí do nějakého ideologického letáku, na jehož jedné straně bude rudá hvězda a na druhé hakenkreuz.

 • percival

  Přátelé, měl jsem možnost sledovat v přímém tv přenosu přehlídku v Moskvě. A záviděl jsem. Záviděl jsem Rusům, že mohli být v tento den opět hrdí na svoji armádu. Armádu demonstrující připravenost a hlavně schopnost účinné obrany země proti jakémukoliv agresorovi. Naši politici v tom bohužel vidí demostraci útočné síly. Omyl. Demonstrace síly to názorná byla, ale odstrašující síly! Především však šlo o demonstraci národní hrdosti na vlastní armádu. Obávám se, že naše společnost dnes na něco takového hrdá být nemůže. Něco jako expediční sbor, na který se naše armáda proměnila, přes úctu k jejím příslušníkům, takovou hrdost vzbuzovat nemůže. Přesto lze být hrdý alespoň na něco. Na lidi, kteří se přidávají k tomuto hnutí! Díky za to.

  • Jiri

   Percivale napsal jsi to přesně. Na co máme být hrdí my? Na rozkradený stát, zkorumpované politiky, zlobu a nenávist mezi obyčejnými lidmi? Na naši armádu? Máme se obdivovat tomu, že většina politiků a tzv. elity podporuje fašisty na UK? Závidím Rusům jejich vlastenectví a hrdost a hlavně to, že u nich platí, že fašismus byl, je a bude vždy největší zlo a né jako u nás. Ač jsme také Slované máme, co se těchto vlastností, do nich hodně daleko. Můžu být hrdý pouze na svoji rodinu, ale hrdý (zatím) na svoji vlast, zatím být nemohu. To, co s tímto národem dokázali za jedno pouhé čtvrtstoletí všichni ti, co si říkají politici, snad nedokázal nikdo. Jsme pouze schránky bez duše a vlasteneckého cítění, které jsme vyměnili za hamburgery a banány. Nechám toho.

  • Hudec

   Zpátky na zem, Percivale. Prosím.
   Rus je jiný než Čech a Čech je jiný než Rus. Z toho bychom asi měli vycházet. Pro mě z té přehlídky vyplynulo několik jiných věcí, které stojí za zmínku:
   1. Připadal jsem si jak před třiceti lety za sovětských časů (které se ale nevrátí). Stejná byzantinská pompa, kterou se snažili (celkem neúspěšně) naordinovat i nám za minulého režimu. To není nic proti Rusům, naopak. Myslím, že Rus už pochopil, že vnucování vlastních kulturních vzorců nikam nevede, leda k problémům. Ostatně teď na takové vnucování ani nemá sílu. Američan to ještě nepochopil, také vnucuje své kulturní (či spíše mocenské) vzorce a konkrétně v ČR už s tím začíná také narážet. Historické paralely vždycky trochu pokulhávají, ale připomíná mi to nadšení pro Sověty po roce 1945 (nezpochybnitelné), pak vystřízlivění a jako následek invaze 1968. Američané zatím u nás postupují „soft“, jen jejich velvyslanec by tuto zemi rád řídil. Ovládají média a blbnou mladou generaci. Víc zatím nepotřebují, ale jak známo z mnohých příkladů, v případě potřeby (své potřeby!) neváhají sáhnout k síle. Nejen Jugoši by mohli vyprávět….
   2. To nejdůležitější na celé přehlídce nabyla žádná Armata, ale pochodující jednotky i Indie a Číny! To by měl být pro „nás“ na západě signál jako bejk.
   3. Jen se potvrdilo, že Rusa je možno strašit, ale ne zastrašit.
   4. Ten pochod stovek tisíc lidí na závěr (údaje oscilují mezi hodnotami 170 až 500 tisíc) ve formě „Pluku nesmrtelných“ byl působivý a předpokládám, že česká oficiální média to budou líčit jako pochod Rusů proti Putinovi a na podporu západního modelu demokracie v Rusku :-)

   P.S.: Doufám, že jste to nepochopil jako poučování nebo atak. Jen námět pro diskusi, že český voják má jinou mentalitu, než ruský. Což tvrdím jako záložní exdůstojník věkem už mimo branný zákon.

   • percival

    Zdravím Hudče, vůbec nepochybuji o tom, že ruská duše je někde úplně jinde. Vím to velmi dobře, znám ji a znám i tu naši. Nicméně můj komentář byl tak nějak o národní hrdosti. A té se nám už staletí nedostává. A to je škoda, alespoň si to myslím.
    Jinak ten signál v podobě Indů a Číňanů pochodujících po Rudém náměstí byl dozajista určen světu, zvláště Evropě. Byla to taková pobídka ke zrušení sankcí, dokud nebude pro Evropu pozdě. No a ten pochod Pluku nesmrtelných? A jsme zpátky u hrdosti a schopnosti vážit si minulosti, ať už byla jakákoliv. A to neumíme, raději ji u nás doma pokřivíme.
    A ještě k té mentalitě čs.vojáka. Jaká je? Jakou měli kluci za války v Británii, jakou u Tobruku a jakou na Dukle? Nemyslím, že všude byla stejná a už vůbec ne haškovsky švejkovská. Odrážela realitu a zřejmě ji odráží i dnes v Kábúlu nebo někde v Mali a podle mého by byla úplně jiná, kdyby bylo nutné bránit náš domov. Je to, jak píšeš, do diskuse. Pěkný den!

 • Grach

  Navrhuji se pokusit získat pro obyvatelstvo alespoň stejné svobody, které mají v ostatních zemích a zabezpečit je tak, aby jimi nebylo možné manipulovat tj. změna ústavy bude podléhat odsouhlasení referendem a žádné zákony nesmí omezovat svobodu a rozsah platný podle ústavy. V prvním kroku je potřeba zajistit možnost individuálního ozbrojení obyvatelstva, protože zrušení ČSA bylo chybou a její obnova je na běh na dlouhou trať je potřeba požadovat a prosadit schválení dodatku ústavy ČR. Dodatek by měl být téměř shodný s 2. Dodatkem Ústavy Spojených Států Amerických. Pak nebudete stát proti ozbrojeným soukromým složkám, které již dnes operují v kritických oblastech světa občan ČR s holými rukami. Toto právo poskytla USA jeho elita v dobách, kdy byly u moci osobnosti, které přemýšlely o tom jak zajistit, aby bylo možné elitu a politickou strukturu, která se ukáže neschopnou vládnout v souladu se zájmy lidu, vyměnit nebo pokud se objeví jiná nebezpečí. Právo by se mělo vztahovat na všechny typy zbraní munici a jejich doplňky, které může používat pravděpodobný protivník.
  Zdůvodnění je uvedeno v 2. Dodatku „Ústavy Spojených Států Amerických“ ve Wikipedii (nutné přečíst). http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_dodatek_%C3%9Astavy_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
  A ještě podrobněji pro pochopení historického vývoje a historie pokusů omezování vyzbrojení obyvatel:
  http://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/707-usa-souboj-o-druhy-dodatek-ustavy
  Omezování možnosti držení zbraní je v dodatku americké ústavy zakázána, a přesto jsou tato práva omezována americkými vládami v rozporu s tímto dodatkem. Některé vysoké instituce si osobují právo být vyšší autoritou, než jasné vyjádření ve federální ústavě o zákazu toto práva omezovat. Měli bychom si vzít poučení z Amerického vývoje a dodatek by se měl takovým tahanicím jasně vyhnout a to článkem s vyjádřením, že jakékoliv jeho změny jsou od počátku neplatné.
  Pokud návrhy a postoje stran a politiků k prosazení tohoto požadavku budou záporné nebo budou omílat hromady důvodů, proč to není možné, pak si můžete být jisti, že nejde o vaši stranu, nejde o vaše politiky, ale o stranu elity nebo lidi pro které je každý den dobrý jen z hlediska jejich příjmu, který plyne z účasti v politice. Hlavním důvodem, proč takový dodatek schválit je to, že je platný v USA a pokud platí pro 308 miliónů Američanů již dlouho, může platit stejně i pro 10 miliónů obyvatel ČR. Každý občan, který má dost odvahy a nemá strach se postarat sám o sebe, by se měl v dalších volbách řídit vždy pravidlem: „ Jsi proti volnému přístupu ke zbraním, tak jsi proti mně“. Pokud se žádná stávající strana neodváží nastolit takový požadavek, pak tyto strany nemají v parlamentu co dělat, protože nehájí zájmy obyvatel této země. Je třeba se neutápět v diskuzích a rozhodně jít za tímto cílem. Už jen hrozba toho, že se občan může a nedej bože bude, podle tohoto pravidla rozhodovat ve volbách, může změnit budoucnost a postavit elity nohama na zem, aby si uvědomily, že „Pravda zvítězí“.
  Historie této věty.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_v%C3%ADt%C4%9Bz%C3%AD
  Kopírování povoleno.

  • jasta

   jděte mi někam s druhým dodatkem Grachu. Dovedete si představit jak by to tady vypadalo. Tento prchlivý národ, jehož jedinci jsou schopni atakovat oponenta pěstmi za sebemenší blbost by se za pár let vystřílel. To v našich podmínkách možné není a i v USA tento relikt z minulých dob způsobuje nemalé problémy. Kdyby nabaly silná lobby Amerických střelců, tak už je dávno modifikován.

   • Grach

    Vypadalo by to stejně jako v USA nebo ve Švýcarsku, protože my jsme proti nim ovce. Silná lobby Amerických střelců bude asi většina národa, že je tak silná. Protože nikdo neví, zda je dotyčný ozbrojen nebo ne, což platí i u nás (zbrojních průkazů je vydáno dost) měl by se každý chovat na veřejnosti i v soukromí raději mírně. Mnozí si to neuvědomují, protože zákonem a předpisy je prodej zbraní omezen vydáváním zbrojního průkazu. To by se uvolněním změnilo . Příliv emigrantů je vážným bezpečnostním rizikem, protože jde o první zatím neozbrojený sled bojovníků pro nás nové kultury. Můžete mi vysvětlit, jak tak mladí utečenci ve vysokém procentu muži, si vydělali a zaplatili nemalou sumu za převoz do EU. Už slyším jak odpovídáte, že od rodin. Podle jejich vzhledu a činů při přepravě asi ne. Je dost možné, že cestu někdo zaplatil a bude požadovat splnění dluhu službami, které pro dlužníka vykoná v EU. Jde o to co zvolí vláda zda peníze a dotace nebo pokutu a bezpečnost. Zdá se, pokud to není podraz od USA, začaly se Spojené státy domlouvat s Ruskem, je to pokus administrativy. Podle obsahu novin, ve kterých není dnesvo jednáních vážná zmínka, asi tahá za nitky někdo další. Uvidíme. Takže ty hrozby jsou dvě, válka s Ruskem a válka s vnitřním nepřítelem v podobě aktivace imigrantů, kterým povolí vstup vláda, nebo se budou přelévat přes otevřené hranice.

 • proud

  Pani Zelena se urcite dobrovolne hlasi na vycvik a do prvni linie po boku schvalovacu fasismu a banderovcu! Mela by vedet,ze se lehce muze stat ze v ty prvni linii se potkame,budu na druhy strane fronty a nebudu ji setrit!Protoze ja pujdu za Slovany a se Slovany!!! Pres to nejede vlak!!!

 • risa28

  Podivejte se na video: PETR CHOBOT-KDO VLADNE NA PLANETĚ 1-2 dil

 • percival

  Pěkný den, chtěl bych se zeptat správců těchto stránk co u příspěvků znamená poznámka – čekání na schválení – k čemu slouží a jak ten proces dlouho trvá? Zdá se, že aktuální příspěvky tímto nepochopitelně ve „frontě“ na jakési, či čísi schválení ztrácejí na aktuálnosti. Tento způsob opravdu není operativní.

 • IvoryMonk

  Pokud se odvolavame na Slovany, rozhodne stoji za shlednuti toto:

  https://www.youtube.com/watch?v=qXX3BWUxVkc

  SK titulky.

 • arnold

  Myslím, že se tady v diskusi objevuje nešvar, rozmělňující základní záměr, jasně definovaný v Memorandu ! Tím jsou příspěvky pokoušející se o rádoby historicko filosofický rozbor nesmírného významu, jako např. duše „ruského vojáka versus duše českého vojáka“ a podobné „originální“ myšlénky, nemající s duchem tohoto hnutí nic společného. Zastávám názor, že rozhodující je postoj každého z nás k duchu tohoto memoranda v jeho základní myšlénce ! Jakékoliv pokusy o jeho vylepšení, či doplňování je třeba rázně odmítnout. Je třeba si uvědomit, že tato platforma je v poslední době jediná schopna organizačně podchytit obrovský prostor občanů, kteří již ztratili důvěru ve stávající, zcela nevolitelné politické strany a kteří volili raději u voleb absenci, než volit nabídnuté „menší zlo“ . Neboť „volit menší zlo“ není svobodná volba, nýbrž diktát !

  • Hudec

   Milý arnolde, možná jste nezaregistroval, že konkrétně tato diskuse se vede o celkem dosti hanebném (a pitomém) článku v Armádních novinách, nikoliv o Memorandu. Ostatně i moje replika byla vedena k percivalovi, nikoliv k vaší základní „myšlénce“. A při vší úctě (kdybych ji neměl, neregistroval bych se zde), toto hnutí k „podchycení obrovského prostoru občanů“ kapacitu nemá. Bohužel.

 • remix9358

  Sloužil jsem v letech 1984 – 86 a jestli-že,jsme dříve vnímali určitý stupeň socialistické propagace na všech stupních společenského života,tak s dnešním vymýváním mozků a překrucování dějin se to nedá srovnat. Dnes musím konstatovat,že se mi moc hodí dřívější metoda čtení mezi řádky.Došel jsem k názoru,že NATO je uskupení vedené agresivní politikou USA k prosazování a hájení jejich zájmů. (odposlechy státníků EU a jejich ovlivňování, akce v Iráku – záminka chemických zbraní, akce Arabské jaro – Lybie,Syrie které se zvrhlo v Islámský stát a Ukrajina) Sleduji zpravodajství,ale jen potud,co se týče události a místa. Zbytek si dohledám na jiných servrech nejlépe you tube.Lidé tam umisťují svá videa a komentáře a mohu zhlédnout jak názor jedné tak i druhé strany bez novinářské omáčky.Dnešní propaganda je založena na přednesu řízených informací a otázek takovým způsobem aby dotčený subjekt dospěl k pocitu vlastního názoru aniž by si všiml,že mu byl vlastně vnucen ! Dodnes si pamatuji slova mého otce který mé listopadové nadšení o svobodě ochladil slovy „ Jo svoboda – budeš moct svobodně akorát chcípnout ! “ Dnes už začínám chápat o čem mluvil. Odmítám tzv. salámovou metodu dnešních politiků postupnými krůčky vnutit lidem plnou oddanost a poslušnost k USA (odvody branců a jiné…) . To co se děje v současné době ve světě vnímám tak,že Rusko je poslední destinace kterou Američtí byznysmeni ještě neovládli a použijí k tomu všech prostředků. Což se právě děje na Ukrajině ! Jsem také proti válce a naše usilí by se mělo věnovat zachování míru a svobody proti jakékoliv formě demagogie a násilí.

 • zdeno

  Když už chce vláda zvýšit obranyschopnost země, proč nedá zbraně záložákům (nejlépe včetně munice, aby mohli jít cvičit, když budou mít chuť, budou mít zákonem podložené „podmínky u zaměstnavatele“ a budou mít i nějaké drobné výhody „za trvalou připravenost“). Tedy něco jako domobrana ve Švýcarsku. TO by šlo – kdyby se naše vláda nebála vlastních lidí!!

  Zavádět branou povinnost pro ženy to mi připadá úplně zcestné. Zařadíme se tak za Severní Koreu, Izrael, Malajsii a Kuby a je nutné se proti tomu postavit! Vymlouvat se na to, že ženy chtějí rovnoprávnost (i v armádě) je zcela jistě lhaní naší vlády a každá organizace, která by ženy zastupovala by řekla těmto politikům, že je PROTI!
  Děda mimo brannou povinnost, pro obranu VLASTI, ale ne pro kanonenfutr pro NATO!

  • Smrek

   Zdenku, nás už jejich propaganda míjí, je třeba učit mladé ve své rodině, ve svém okolí, že nyní jde o rozbití, ovládnutí národů .. Samozřejmě ve prospěch zbohatlíků kujících své mamonářské plány západně od nás.. Proč tu stěhují statisíce mladých pologramotných , nekvalifikovaných cizích mužů, očkovaných nenávistnou ideologií vůči všem ?

 • Smrek

  http://www.vedy.sk/ moc hezké stánky o Slovanech, jejich tradicích, božstvu.. Doporučuji !

 • Libor 123

  Mgr. Zelená je evidentně zelená vstekem a nenávistí. Nedivím se jí pokud je zcela ve službách momentální vládnoucí garnitury. Ono těžko říci, co by se mohlo státi, kdyby se bývalí příslušníci ozbrojených sil ovládající minimálně pěchotní zbraně,stali opět přísně organizovaným tělesem byť na dobrovolné bázi. Za předpokladu, že by tito lidé milující svoji vlast a stále ochotni za tuto zemi položit i život,, byli zcela oddáni „Sobotkům, Babišům, Kalouskům ap. s téměř 100% jistotou by touto dámou nebyli označování jako PROVOKATÉŘI. Byli by to VLASTENCI. A kde se bere v demokratickém státě ta snaha dehonestovat občany s jiným názorem než oficiálním?? Proč takový strach z vlastních občanů, kteří svojí bývalou profesi využívají k  dobrovolné zájmové činnosti ve prospěch země a  občanů. Kde berou vládní činitelé, jejich poskoci a pohunci tu drzost vykládat občanům co je dobré a co ne? Na závěr jenom malinká poznámka k migrantům. Každý z vrcholných politiků skládal jakousi přísahu, že bude konat v prospěch této země. Jsou přistěhovalci k prospěchu země? Nebudou narušovat bezpečnost občanů? Pokud ano, v pořádku. Ale pokud je exodus těchto uprchlíků v přímém rozporu ze zájmy země a jejich obyvatel. Jak lze charakteritovat politika a vládního činitele, který koná v rozporu se zájmem země a svojí přísahou???!!
  A bylo by dobré si uvědomit, že v letech 1938-1939 vládli této zemi politici stejného ražení jako ti současní. Tedy nejdemokratičtější demokraté, kteří v naprosté pohodě zem a občany zradili a převážně si v klidu odešli do emigrace.
  Studnička Libor

 • Pavel

  Presne tak, 100% souhlas s Liborem.

 • Hobo

  K mgr. Zelené a k jejím tvrzením o nelegitimitě lze, myslím, poměrně dobře zpochybnit i legitimitu současné vlády. Na základě ústavního zákona o referendu 327/91 bylo možné o vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské federativní republiky rozhodnout POUZE REFERENDEM!! Vzhledem k tomu, že k žádnému referendu nedošlo, lze o všech následných režimech tvrdit, že jsou nelegitimní, ČSFR stále trvá, což zároveň znamená, že není členem žádných zločineckých uskupení – ať již jde o EU či NATO. Rozdělení ČSFR bylo protiústavní a nezákonné, všechny zákony vydané v ČR a SR po roce 1993 jsou nezákonné, tudíž neplatné, včetně všech voleb.

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt