Echo24 se mýlí, Ivan Kratochvíl šéfuje jen spolku, nikoliv iniciativě

 v Jak to vidím já

Pod titulkem 42 „vlasteneckých“ a nacionalistických skupin v Česku přinesl server Echo24 seznam iniciativ, které se profilují jako vlastenecké nebo nacionalistické. Jedním z těchto nacionalistických spolků jsou podle Echo24 Českoslovenští vojáci v záloze za mír.

Echo 24 píše: „Spolek, který vzešel z neformální facebookové skupiny Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Ta vznikla v lednu 2015 s cílem přilákat bývalé příslušníky bezpečnostních složek, kteří sloužili před rokem 1989. Iniciativa, která se od začátku vyznačovala kritikou NATO, EU a USA (později i uprchlíků), si postupně vytvořila organizační strukturu vojenského typu. Uskupení se potýkalo s vnitřními rozpory. Ve hře totiž byla spolupráce s Bartošovou Národní demokracií, s čímž ne všichni souhlasili. Později došlo k přejmenování na současný název a odstřihnutí zakladatele původní facebookové skupiny. Odstoupil i původní předák Marek Obrtel. Nyní spolku podle rejstříku šéfuje Ivan Kratochvíl.“ Celý článek ZDE.

Je pravdou, že si Ivan Kratochvíl spolu s dalšími pěti lidmi oficiálně zaregistroval spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Není ale pravdou, že došlo k přejmenování původní iniciativy. Ta stále existuje pod stejným názvem a počet jejích členů je nyní něco přes osm tisíc.

Není také pravdou, že došlo k odstřižení zakladatele Ondřeje Hrčiaka. Ten je stále správcem původní facebookové skupiny, kterou ani nerozpustil ani nepřejmenoval, byť snahy o likvidaci skupiny byly enormní. Ondřej Hrčiak navíc nikdy neměl ambice být velitelem a nabídky toho typu vždy odmítal. Bylo to v době, kdy se iniciativa snažila utvořit onu „organizační strukturu vojenského typu“. Konflikty s bující strukturou „krajských velitelů“ vedly k ukončení spolupráce z jeho strany.

Není pravdou, že by iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze někdy spolupracovala s Národní demokracií či jinou politickou stranou. Členem národní demokracie byl jeden jediný náš někdejší člen. Ten spolu s dalšími bývalými členy včetně pplk. Marka Obrtela následně založili Národní domobranu při Národní demokracii. Bylo to po rozpadu oné „organizační struktury vojenského typu“, nikoliv iniciativy samotné.

A právě ze zbytků oné „organizační struktury vojenského typu“ následně vznikl stejnojmenný, nyní úředně zaregistrovaný spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Stejnojmenný proto, že pro Ivana Kratochvíla a jeho pět kolegů bylo jednodušší parazitovat na historii původní iniciativy, než založit novou, vlastní. Prohlásili se za pokračovatele, chopili se zavedeného názvu Českoslovenští vojáci v záloze, ukradli Memorandum, okopírovali ideu a pokusili se převzít kontrolu tím, že oficiálně zaregistrují spolek.

Nikdy jsme nechtěli naši iniciativu zaregistrovat. Jednak proto, abychom si nezadali s režimem a jednak proto, že co není státem schváleno, nemůže být státem zrušeno. Ivan Kratochvíl navíc tento spolek vede směrem, který popírá samotný důvod vzniku původní iniciativy. Jak dokládá tento post z jejich facebookové skupiny. Děkuje v něm zhruba osmdesáti účastníkům demonstrace 17. listopadu v Praze. Ti tam ovšem nefigurovali jako odpůrci režimu, jak by se dalo očekávat, ale jako pořádková síla úzce spolupracující s ozbrojenými složkami.

Ivan Kratochvíl a jeho kolegové postavili původní myšlenku na hlavu a úzce spolupracují s Policií ČR a podporují tak systém, proti kterému se iniciativa od svého vzniku 1. ledna 2015 staví. Věta „Díky, můžete pustit vaše lidi domů, už je všude klid,“ dává tušit, že tento spolek nějakým způsobem Policii ČR dokonce podléhá.

Přátelé, vojáci. Ivan Kratochvíl vystupuje jako velitel Československých vojáků v záloze a z členů, kteří dosud ne zcela pochopili situaci, dělá pořádkovou službu na demonstracích. Naším cílem ale nikdy nebylo demonstrovat v ulicích, natož působit jako další pořádková síla. Nenechte se manipulovat!

Sdružujeme se proto, abychom v případě potřeby byli schopni bránit svoji zemi, své rodiny, ženy a děti, ale především proto, abychom se ze všech svých sil snažili zabránit vtažení našich zemí do případného válečného konfliktu s Ruskem. Rusko je totiž stále dokola prorežimními médii označováno jako největší hrozba a agresor, zatímco NATO, soustavně rozsévající smrt po celém světě, je našimi politiky velebeno jako spása našich národů.

Jiný cíl naše iniciativa nemá, než abychom se vzájemně našli, abychom o sobě věděli a v případě potřeby se mohli mobilizovat. Cíle Ivana Kratochvíla a ostatních členů jeho spolku jsou evidentně zcela odlišné. Sebeprezentací na veřejnosti pravděpodobně naplňují své politické ambice a jako výtah jim měla posloužit naše iniciativa. Tak to vidím já.

___

Snad ještě dovětek:

S přihlédnutím ke způsobu, jakým ke svým pozicím ve spolku přišli, nevěřím, že to dokážou.

Všem vojákům v záloze budiž tito pánové důstojníci odstrašujícím příkladem, protože není možné se v úzkém kroužku sejít, odhlasovat si posty a začít vybírat členské příspěvky od členů iniciativy, kterou jste si sprostě a podvodně přivlastnili.

O plánovaném vybírání členských příspěvků hovoří Ivan Kratochvíl v čase 1:37:20 v tomto záznamu. K tomu nezbývá než dodat, že jakékoliv vybírání peněz od členů iniciativy jsme vždy odmítali a nadále odmítáme a důvody jsou natolik zřejmé, že snad není nutné je rozebírat.

Nejnovější články

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt