Jak to vidím já: Kpt. Jaroslav Krym

 v Jak to vidím já, Nezařazené, Ze skupiny na Facebooku

V reakci na nedávné odštěpenecké snahy, občasné vzájemné útoky a napadání uvnitř iniciativy…

Tato skupina není sourodý celek, každý z nás má na různé věci různé náhledy, ale důležité je, že nás spojuje jedna hlavní idea – zabránit tzv. politikům, aby ohrozili naše národy válečným konfliktem, naprosto nesmyslným a rovněž nezpůsobili národní katastrofu vpuštěním hord tzv. imigrantů, kteří jsou naprosto neoddiskutovatelně obrovským bezpečnostním rizikem.

Dalším velkým spojujícím prvkem je fakt, že jsme v naprosté většině prošli vojenskou službou, která v nás zanechala ten nejdůležitější morální apel – jeden druhému jsme ve zbrani bratrem! Je to zákon, je to víc, než sobecká touha přežít.

Nejsme ve zbrani, ale naše rozhodnutí, být pospolu, až bude zapotřebí vystoupit na obranu naší vlasti, našich rodin, našeho způsobu života a to za každou cenu, nás zavazuje k jasnému pravidlu, jehož porušování by mělo být důvodem pro okamžité vyloučení z našich řad. Už to tady zaznělo několikrát – je neomluvitelné vzájemné napadání se!!! A provokatéři, kteří mezi námi jistě působí, by měli být vyloučeni okamžitě, jakmile se projeví.

Věřím, že je mezi námi spousta odvážných a čestných chlapů, kteří nejdou daleko pro ostřejší slovo, ale bez smyslu pro disciplínu jsou pro nás nevyzpytatelní a tím nebezpeční.

Musíme v brzké době vystoupit z jistého stínu, rozrazit to mediální embargo a dostat se do povědomí široké veřejnosti – musíme se pro lidi stát důvěryhodnou silou a nikoli rozhádanou komunitou, hrající se z jakési nostalgie na vojáky. Máme velení, kterému věříme, jsou to chlapi takových morálních kvalit, které jako lučavka královská rozpouští „ryzí“ charaktery našich politiků na smradlavé bahno.

Dlouho sleduji některé solitéry především (ale ne pouze) s vojenskou minulostí. Jejich postoje jsou jednoznačné a zcela v souladu s našimi postoji. Je třeba (!) s nimi jednat, je třeba je přesvědčit, aby veřejně podpořili naši iniciativu a v ideálním případě, aby se stali našimi bratry. Vládnoucí soldateska MUSÍ ztratit pevnou půdu pod nohama – a oni ji už ztrácet začínají, začínají být nervozní a začnou dělat chyby.

Možná by nebylo špatné rozhodit sítě i do dalších evropských zemí a vyprovokovat podobně smýšlející bývalé vojáky k založení protiválečných iniciativ. Mustr by měli – už se o nás ví i „venku“.

Blíží se hodina dvanáctá, nepromarněme (možná) poslední šanci ukázat, že nejsme stádem tupců, které se nechá ovládat bandou zaprodaných sígrů!

Jaroslav Krym, kpt. v záloze

Nejnovější články
Comments
  • Libor 123

    S kapitánem J. Krymem nelze, než souhlasit. Každé jeho slovo podepisuji. Jenom bych si dovolil kratičkou poznámku. Pokud nás mají brát vládnoucí šašouři vážně, bylo by dobré uvažovat o unifikované uniformě, stejnokroji. Nejlépe využít znalostí někoho z bývalých výstrojních náčelníků a na úrovni praporu zřídit k této oblasti logistiku, něco jako výstrojní službu. Tedy kromě určitých zásad, organizace, řádu, unifikovat ústroj, která by reprezentovala sdružení na veřejnosti. Pochopitelně by bylo vhodné zvážit hodností označení. Nebylo by od věci, alespoň symbolicky opatřit si ke stejnokroji osobní zbraň, volně prodejnou od 18 let věku. Pochopitelně těm, kteří nemají zbrojní průkaz.
    npor. v zál. Studnička Libor

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt