Oběžník: prohlášení velitele na II. CPO

 v Nezařazené, Oběžník, Zprávy z poradních ohňů

Programové prohlášení velitele praporu na Československém poradním ohni v Hradci nad Moravicí:

1) Nechceme válku. Víme, co válečný konflikt znamená. Jako vojáci jsme byli pro válku připravováni a proto známe její možné důsledky pro rodiny, občany a pro celou naši zemi. Zároveň vnímáme nepříznivé dopady masové imigrace „uprchlíků“ ze zemí Afriky a Blízkého a Středního Východu a cítíme potřebu řešit příčiny imigrace a donutit její viníky k odpovědnosti. V případě nutnosti zajistíme bezpečí svých rodin a spoluobčanů před těmi negativními dopady imigrace, které by hraničily s nebezpečím újmy na jejich majetku, zdraví a životech.

2) Realizace našich cílů spočívá v zajištění dostatečného počtu členů, v propracované organizaci a v kvalitní prezentaci programu na veřejnosti. Pokud bude náš celek silný a jednotný, staneme se protiváhou všem proválečným aktivitám a potom naše další případná opatření nebudou zapotřebí.

Toto je naším hlavním plánem „A“.

3) Jestliže se nezdaří uvedenými způsoby zabránit zatažení naší země do války, ať už s Ruskem či muslimským světem, a dojde k přípravám na ni, zahájíme v takovém případě plánování a organizaci opatření, kterými uchráníme sebe a naše rodiny. Podle možností budeme znalosti způsobů přežití a s tím souvisejících činností předávat také jiným skupinám občanů z řad široké veřejnosti. Znamená to osvojit si způsoby přežití, zásobování, zajištění energetických zdrojů apod. K tomu je nutný výcvik, fyzická zdatnost, koordinace a součinnost. Mnohé z toho již v základních aspektech některé naše roty realizují.

Pokud se bude situace radikálně a nezvratně zhoršovat, spolu s rozpadem systému společnosti, pak se zaměříme především na záchranu rodin našich příslušníků.

Takový je náš plán ,,B‘‘.

4) V mezidobí mezi mírovým stavem a otevřenou přípravou na válku chceme co možná nejintenzívněji působit na politickou reprezentaci ve snaze takové snahy zvrátit. Silnou inspirací pro naše usilí jsou slova spisovatele Ernesta Hemingwaye: „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být hned v první den války zastřeleni občany své země…“.

Ve svých aktivitách pak dále vycházíme z článku 23 Listiny základních práv a svobod, který říká: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád práv a základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny“.

5) Nechceme násilí, ale musíme být a budeme připraveni i na tuto variantu.

6) Ve vztahu k politickým hnutím a stranám zdůrazňujeme svoji ochotu jednat s každým, pro koho je snaha o zachování míru, bezpečí a stability hlavním bodem jeho programu. Předpokladem zahájení procesu pozitivních změn ve společnosti je co nejširší působení na stávající politickou reprezentaci. Za tímto účelem budeme napomáhat vzájemné komunikaci a vytváření důvěry mezi neparlamentními politickými i nepolitickými subjekty, se kterými se v základním programovém úsilí shodujeme. Můžeme být pilířem protiválečných sil.

Nenecháme se ale vtáhnout do malicherného politikaření stran a hnutí a nebudeme v jejich vleku. Pokud se nepodaří dosáhnout spolupráce protiválečných a vlastenecky orientovaných sil, potom se zaměříme výhradně na vlastní činnost.

V Hradci nad Moravicí, 4.7.2015

Pplk. MUDr. Marek Obrtel, velitel

Nejnovější články

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt