OBĚŽNÍK: Spouštíme „akci“ RESTART

 v Nezařazené

Českoslovenští vojáci v záloze, přišel čas ukázat naši sílu a pospolitost, náš tah na branku. Vyjděme ze stínu a začněme pracovat.

Po dvouletých zkušenostech a všemožných peripetiích, jejichž stěžejní zápletku nezná ani bůh, musíme navázat na vlastenecké nadšení Poradních ohňů. Proto jsme se rozhodli, my zakladatelé, doslova oprášit naši základní myšlenku, myšlenku kamarádství, vzájemné úcty, solidarity a dát členům našim i budoucím konečně směr a cíl.

SMĚR, CESTA A CÍL

STRUKTURA:

Prozatím nebudeme vytvářet žádnou oficiální organizaci, hnutí ani spolek. Ve víře v odpovědnost a čest všech ČESKOSLOVENSKÝCH VOJÁKŮ V ZÁLOZE, kteří již s námi ušli velký kus cesty, nebude mít naše dobrovolná občanská iniciativa žádné centrální velení a to ani na úrovni krajů. Veškerá činnost bude vyvíjena zdola, na úrovni družstev maximálně v jejich přímé koordinaci. Tedy i všechny informace o družstvech zůstanou jen u jeho velitele. Po přihlášení družstva jeho velitelem na naše www stránky bude obec, v jejímž katastru družstvo operuje, zaznamenána ve velké mapě ČR, pro orientaci všech o našem rozložení a poli působnosti. Velitel pak bude přidán do poradního orgánu, tajného chatu, kde si bude s dalšími veliteli vyměňovat zkušenosti, radit se, získávat informace o akcích jiných družstev, domlouvat spolupráci na těchto akcích, přidávat náměty svých členů. Proto si v první fázi najděte nějaký prostor, klubovnu, styčný bod, jehož provozní náklady budete schopni společně pokrýt a kde byste se mohli pravidelně scházet, kde vás najdou i vaši sousedé a známí. Přitom spodní počty mužstva jsou stanoveny na 3 lidech. Aktivita musí vycházet z členské základny, zde bude příležitost dostatečně dokázat naši rozhodnost, kreativitu, schopnost organizace a koexistenci.

PLÁN ČINNOSTI:

Za tu dobu, co jsme spolu, již umíme spoustu věcí. Pokračujme v nich a zdokonalujme je. V dnešní době není tak obvyklé uspořádat branný den pro děti, jejich rodiče, naše sousedy. Vytáhněte lidi do přírody, uvařte svým spoluobčanům kotel prima vojenského guláše, spojte se s místními spřátelenými organizacemi (legionářská obec, airsoft kluby, hasiči, veterán kluby, kluby vojenské historie, skauti, nadšenci ze všech oborů). Využijte své znalosti, dovednosti, kreativitu, uplatněte své koníčky. Vzpomeňte na hodiny branné výchovy, orientační běhy, opičí dráhy, večery u táboráku. Účastněte se vzpomínkových akcí, kladení věnců padlým hrdinům, akcí pořádaných našimi kamarády z jiných klubů, skupin. Spousta těchto našich akcí již proběhla a měla obrovský úspěch. Lidé se ptají po termínech dalších. Jsou příjemně překvapeni našimi záměry, dovednostmi. Plně rozvíjejte v družstvech své koníčky. Navštěvujte společně střelnice, kurzy sebeobrany či přežití v přírodě. Využijte dovednosti svých členů, kteří tyto akce mohou sami organizovat. Podpořte každou, byť vzdáleně příbuznou iniciativu. Toho všeho plně využívejte k náboru nových členů, k seznamování široké veřejnosti s MEMORANDEM, které je stále našim základním kamenem, našim štítem i mečem.

POLITICKÉ ZAMĚŘENÍ:

Poznali jsme, že i přes naši deklarovanou apolitičnost, není dost dobře možné zůstat mimo tuto oblast, zvláště když bez jistého, byť velmi jednoduchého, ale společného názoru nikdy nemůžeme dojít k naplnění MEMORANDA.

Všichni víme, že pro vymetení toho Augiášova chlívu ve Strakovce, který si parlamentní demokracii v české kotlině přetvořil na Království křivých zrcadel, nebude stačit ani 1000 branných dnů pro děti či postávání s pár křiklouny pod koněm svatého Václava. Proto budeme prvoplánově podporovat všechna politická uskupení, která směřují k prosazení přímé demokracie a přijetí důstojného zákona o referendu, kde by mohli naši občané, stejně jako občané vyspělých zemí, rozhodovat svobodně o své zemi. Aktivně se budeme stavět proti nefunkčnosti EU, která se za posledních 10 let změnila v ráj lobbistů a neziskovek, v navoněný cirkus určený k zamaskování skutečných směrů toků penězovodů směřujících ze všech koutů Evropy do její centrály. V molocha neschopného ani ochránit své občany ochranou vlastní hranice před nájezdy nepřátel. Stejně kritičtí jsme i proti celému uskupení armád NATO, které místo aby aktivně hájilo zájmy svých členů v boji proti nebezpečí největšímu, terorismu, místo aby rozhodně a jednotně smetlo Islámský stát do jateční žumpy dějin, pomalu, ale jistě, obkličuje hranice Ruské federace a pod záminkou ochrany demokracie připravuje její napadení.

CÍL:

A pokud se nám podaří docílit zamýšlené masovosti, vždyť jen držitelů vojenských knížek je k milionu, budeme moci svým jednotným, koordinovaným a rozhodným hlasem v parlamentních volbách, vystavit všem polistopadovým politikům hodně dlouhý účet! V žádném případě jakýmkoliv násilným způsobem, pučem. Nikoliv podpásovými ranami, pokrytectvím, lží. Nikoliv sliby a překrucováním reality. Vymeteme ty zaprodance mamonu jejich vlastním koštětem, parlamentními volbami! K tomu ale ještě povede dlouhá cesta, cesta k poznání lidí, že jen spojením všech v jeden hlas můžeme pohnout i mnohatunovou žábou na prameni. A tato cesta vede našimi záložáckými srdci, srdci, která jsou naplněna pocitem síly jako jsme znali v dobách, kdy jsme společně s kamarády byli připraveni bránit svou vlast proti komukoliv… a nikdy jsme se z toho neposrali!

Karel Adamec, Havířov

Nejnovější články

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt