Výchova k válce a z ní plynoucí další zlá krev

 v Jak to vidím já

V pátek 18. listopadu 2016 odvysílala Česká televize dokument „Výchova k válce“ začínající režisérky Adély Komrzý. Jeho ústředním tématem je příprava na ozbrojený konflikt se zvláštním důrazem na děti a brannou výchovu. Svůj názor na obsah dokumentu si jistě každý divák udělá sám (viz ODKAZ), co ale překvapilo mne, je reakce Jana Peterky. Jiří Heimlich zveřejnil jeho dopis režisérce a jako veřejný si ho tedy dovolím v plném znění ocitovat:

Dobrý den Adélo.

Mám k Vám otázku, na kterou od Vás požaduji odpověď:

Jak je možné, že jste použila materiál natočený na mnou pořádaných akcích i přes to, že jsem Vám odebral práva z důvodu obelhání mé osoby i všech zůčastněných osob z Vaší strany?

Bezostyšně a vědomě jste klamala, obelhala a zradila převážně slušné lidi(nedělám si iluze, že všichni jsou čistí jako lilie-ale kde jsou?), aby jste natočila svůj dokument, který měl být původně, jen a pouze školní prací o iniciativě ČSVVZ (dle Vašich slov), nikoliv mezinárodně prezentovanou prací a za to by jste se měla stydět!

A také by jste měla za své činy nést odpovědnost, neboť jste již dospělá holka, která JE zodpovědná za své jednání, jako každý svéprávný člověk.

Jste na sebe patřičně hrdá, že jste falší a klamem získala to, co jste chtěla? Připomenu Vám úryvek z jedné písně D. Landy: ..proti Čechu šel zas Čech, zrada chytla druhý dech… – tato slova jsou a budou platná v každé době, dokud budou žít lidé, kteří pro svůj profit prodají jiné…

Uznávám, že Vaše práce je natočena a sestříhána docela hezky – až na pár velmi zavádějících detailů, ale ty neovlivníte v běhu času, neboť se vyvíjejí nezávisle.

Ale odvysílat něco i proti vůli zůčastněných osob, to je ukázka despektu vůči lidem, kteří Vám věřili a byli Vámi obelháni.

Slibovala jste věci, které jste vědomě porušila a pro to není omluvy.

Tímto se Vás přestávám zastávat, neboť jste dokázala, že si nezasloužíte, abych nadále odvracel nenávist lidí vůči Vaší osobě z řad naštvaných lidí, kteří pro Vás lichotivého slova nemají.

Můžete také zapomenout na jakoukoliv další spolupráci, neboť jste nad vší pochybnost prokázala, že se Vám nedá věřit a raději dáte přednost kariéře před zachováním identity lidí, kteří Vám věřili, které jste obelhala a které jste ukázala celému světu, ač s rozmazanými tvářemi a pozměněnými hlasy, což je zcela k ničemu. Kdo je zná, pozná je zcela bez potíží a díky Vám mohou (a budou) mít potíže v soukromí i v zaměstnání, pokud si to někdo špatně vyloží.

Pan Klusák mi také bezostyšně lhal, když mi psal, že veškerá diskuse o mnou odebraných právech postrádá smysl, když v dokumentu již nevystupuji.

Mohu Vás ujistit, že po dnešním dni již nemám a zřejmě mít nebudu žádné výčitky při poslání do příslušných míst, ohledně žurnalistů, novinářů a jiné lživé chamradě, která dezinformuje obyvatelstvo, vědomě manipuluje s podvědomím obyvatel a ještě je hrdá na to, jak pěkně to obyvatelstvo žere.

Vím, že mezi vámi jsou i slušní žurnalisté, ale je mi jasné, že to co by odvysílat chtěli, jim umožněno většinou není. Osobně bych nedělal práci, ve které jsou mi kladeny překážky, k jejímu svědomitému vykonávání. Z takové práce jsem vždy odešel bez výčitek a jsem dodnes rád, že jsem tak učinil.

Na závěr svého dopisu Vám sděluji, že tato komunikace může být a bude zveřejněna v nezměněné podobě na stránkách Vojáků v záloze, aby si všichni mohli udělat vlastní obrázek o práci žurnalistů a médií. Velmi mne mrzí tato další trpká zkušenost s médii a chci, aby si i ostatní občané uvědomili, že s jejich názory a výroky může být bezostyšně manipulováno a nemají vlastně žádnou možnost tomu zabránit, kromě jediné možnosti a tou je, že s médii a jejich zástupci přestanou komunikovat a tak se nebudou vystavovat nebezpečí manipulace. Díky Vám jsem si toto plně uvědomil a za to Vám děkuji.

Až opět budete mluvit se svým kamarádem Ondřejem Hrčiakem, jedním ze svých manipulátorů (na kterého nemám již žádný funkční kontakt a ani již nechci), pozdravujte jej ode mne a mým jménem jej požádejte o stažení veškerých příspěvků ze stránek Vojáků proti válce o „MÝCH“ Víkendech procvičování znalostí a dovedností, neboť ani pan Holkup nebyl úspěšný (BYLO MU PRÝ SDĚLENO, AŤ SE S NÍM SOUDÍM, ŽE TO TAM MÍT MŮŽE) a já si nepřeji, aby pan Hrčiak nadále zneužíval cizí tvrdé práce jiných lidí pro svůj morální profit.

Tomu se říká hyenismus, když se chlubí/prezentuje prací jiných a nic pro to neudělal, natož aby se alespoň zůčastnil a jedinou reakcí na žádost o stažení příspěvků je výsměch. V tu chvíli jsem si jej přestal jako člověka vážit.

PROSTĚ DALŠÍ MANIPULÁTOR A TLUČHUBA, KTERÝ BOJUJE ZPOZA KLÁVESNICE :-) – můj názor o kterém jsem již opakovaně přesvědčen.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší branži a budu moc rád, pokud se zamyslíte nad tím, zda Vám stojí za to být další prolhanou žurnaliskou, která předkládá lidem zkreslená fakta a pohledy, neboť je třeba si uvědomit, že JSTE také zodpovědna za ovlivňování chování společnosti v reakcích na Vaši práci.
Jedna z pouček, kterou Vám měli ve škole vštěpovat pravidelně do hlavy. Jak je vidět, zřejmě tomu tak není.

Morální hodnoty nad ty světské.

Krásný víkend a někdy opět na viděnou.

Jan Peterka
Českoslovenští vojáci v záloze za mír

_______

Reakce Ondřeje Hrčiaka:

Z iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze nemám a nikdy jsem neměl nejmenší profit. Ani ekonomický, ani morální, ani jiný. Ba právě naopak.

Odstraňovat jakýkoliv obsah zveřejněný na webu Československých vojáků v záloze nehodlám. Neudělal jsem to ani pod opravdu velkým nátlakem, nevím, proč bych to měl dělat teď. Nikdy jsem neřekl, ať se se mnou Jan Peterka soudí, naopak mně bylo vyhrožováno soudem, pokud obsah neodstraním. Tento obsah pochází z dob, kdy byla iniciativa ještě jednotná a každý dělal co mohl v zájmu celku. Než přišlo pár vykuků, kteří zacítili příležitost. Rozvrátili iniciativu zevnitř, zbavili ji velení, ukradli myšlenku, ukradli název, ukradli Memorandum a založili oficiální spolek.

Tento registrovaný spolek lhářů a zlodějů ale nemá s iniciativou Českoslovenští vojáci v záloze nic společného, byť vystupuje pod jejím jménem. A žádný člen iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze – tedy ani já – nepodléhá velení tohoto spolku.

Ke slovům jako „manipulátor“ a „tlučhuba“ nemám co říci. Ze strany tohoto spolku jsem už slyšel mnohem urážlivější výrazy.

Je věcí členů tohoto spolku, že si libují v rozbrojích, napadání, osočování, pomluvách, verbálních útocích, vyhrožování a vydírání. Toho se neúčastním. Už proto, že zlá krev nikdy nikomu ještě dobře neudělala.

Jako zakladatel iniciativy mám ale jistou odpovědnost za původní myšlenku. Nemyslím si totiž, že ji lze současným osmi tisícům jejích zastánců ukrást bezezbytku. Protože nám nejde o pozice, nám jde o všechno. O to všechno, co bychom v případě zatažení našich zemí do války mohli ztratit. Jde nám o rodiny, o ženy, o děti.

Proto jsme se začali před dvěma lety sdružovat a proto naše počty neustále rostou.

Ondřej Hrčiak,

zakladatel iniciativy 

Českoslovenští vojáci v záloze (proti válce plánované velením NATO)

Nejnovější články

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt