Záložáci ze severu Moravy: Neuhneme ani o milimetr!

 v Zprávy z poradních ohňů

V sobotu 6. června 2015 v Chotěbuzi u Českého Těšína zahořel 2. poradní oheň oblasti Morava-sever, na kterém se sešli záložáci skupiny v počtu 33, z toho 24 nově registrovaných členů, 8 členů se omluvilo.

Místo konání nebylo vybráno náhodou. Setkání plynule navázalo na akci „Cesta minulostí po bývalém pohraničním opevnění“ Klubu vojenské historie Chotěbuz, která byla zakončena přijetím čtyř nových členů Československé obce legionářské, kteréhož jsme měli tu čest se zúčastnit a vyjádřit tak podporu a úctu mužům, kteří se dokázali v minulosti vzepřít cizácké moci a bojovali za tradice Čechů a Slováků. V dnešní době udržují nezkreslenou paměť národa a ctí odkazy našich předků.

Následně jsme se přesunuli k slavnostnímu zapálení poradního ohně, ze kterého po bouřlivé debatě vzešlo několik návrhů a usnesení, debatovalo se až do časných ranních hodin.

Usnesení:

 1. Nejsme politická organizace, jsme otcové a bývalí vojáci, kteří jsou odhodláni chránit své děti, své rodiny a svoji vlast.
 2. Pevně stojíme za textem Memoranda a neuhneme ani o milimetr. Jsme a budeme jednotní.
  Budeme se držet toho, co nás spojuje. Co nás rozděluje, jsou věci nepodstatné.
 3. Kontakt pro MORAVSKOSLEZSKÝ SEVER: zastupují nás velitelé Ladik (fb – Ladik Černá), Pekos (fb – Petr Stuchlík), Jura (fb – Heimlich Jiří)

Návrhy:

 1. Budeme podporovat nezávislá média přes naše členy.
 2. Navrhujeme zachovat retro logotyp bývalé ČSLA, protože nás historicky spojuje a dává nám nezaměnitelný výraz.
 3. Navrhujeme zvážit zda vyrobit samolepky na auto s použitím znaku ČSLA (trojúhelníkový znak na rukáv viz příloha.) a doplnit je sloganem „věrni zůstaneme“ a zároveň sjednotit jejich umístění na vozidlech. A nebo vytvořit znak, který bychom znali jen my členové skupiny (několik návrhů máme k dispozici), je pěkné se poznávat na benzínkách, ale zbytečně se vystavovat, pro lidi, kteří nám nepřejí by to byl terč a v případě potřeby by jsme se ani nemuseli sjet). Spíše bychom uvítali domovenky ČESKOSLOVENSKO a rukávový znak.
 4. Žádáme vytvoření štábu velení.

 

11108346_959246184119291_5517196961892005990_n

Nejnovější články
Showing 3 comments
 • kovac

  Předávám pro info.
  Honza

  „Moskevská výzva“ byla přijata 6 mezinárodními organizacemi, jmenovitě WPC, WFTU, WFDY, IADL, WDIF a FIR, které se účastnily událostí oslav 70. výročí antifašistického vítězství v Moskvě.

  Moskevská výzva

  My, představitelé mezinárodních demokratických organizací: Světové odborové federace (WFTU), Světové rady míru (WPC), Mezinárodní demokratické federace žen (WIDF), Mezinárodní asociace demokratických právníků (IADL), Světové federace demokratické mládeže (WFDY), Mezinárodní federace odbojářů – Asociace antifašistů (FIR), kteří se sešli v Moskvě na oslavě 70 výročí vítězství nad fašismem, prohlašujeme:
  Je to právě 70 let od našeho velkého společného vítězství nad fašismem. Pod tímto praporem vítězství se spojily antiimperialistické, antifašistické síly světa ke společným akcím, aby zabránily opakování tragedie, v níž zahynuly desítky milionů bojujících společně proti základním příčinám války a útlaku.
  Vítězství nad světovým fašismem a militarismem dalo mocný impuls k šíření myšlenek sociální spravedlnosti a národní rovnosti. Rok 1945 byl rokem vzestupu hnutí za národní osvobození mnoha zemí od nadvlády imperialismu a kolonialismu i všeobecné společenské přeměny, která je zaměřena na vyřešení naléhavých sociálních problémů a na demokratizaci sociálního a politického života zároveň s tvorbou nových společností. Poučení z vítězství nad fašismem stejně jako z příčin, které vedly k válce, trvají i dnes v období rostoucí imperialistické agresivity, okupací a ohrožení suverenity národů, v období hluboké ekonomické krize kapitalismu. Prohlašujeme svou vehementní opozici a v tomto světle odsuzujeme roli NATO, ozbrojeného křídla imperialismu, které po více než 66 let páchá zločiny proti lidstvu pod starými i novými záminkami. Stejně tak odsuzujeme úsilí o další militarizaci Evropské unie svými plány vytvořit stálou armádu EU.
  Aktivity našich mezinárodních organizací po sedm desetiletí své existence obrovsky přispěly k zachování světového míru, vydobytí národní nezávislosti mnoha zemí, sociálnímu a politickému pokroku lidstva. Důležitost naší zkušenosti je zvláště zřejmá v tento náš den v roce 70. výročí velkého vítězství. Události minulých let ukázaly, že mír neposiluje. Zuří války v různých oblastech, neofašisté a extremisté zvedají své hlavy, a je usilováno o převracení dějin druhé světové války a o rehabilitaci fašismu. Síly, které se na konci roku 1945 skrývaly jako zbabělci v evropských lesích nebo jim bylo poskytnuto tajné přístřeší k spřádání svých zločinných plánů, nyní otevřeně vycházejí do ulic evropských měst, páchají barbarské činy násilí na civilním obyvatelstvu. V některých zemích jsou oživovány středověké zvyky a postupy, které porušují sociální a politická práva zejména žen. Výzva „Lidé bděte“ je znovu důležitá. Zvyšuje se potřeba společných aktivit všech pokrokových sil.
  Odsuzujeme veškeré úsilí o přepisování a falšování dějin včetně toho, který se týká 9. května, a vyzýváme všechny lidi, aby odmítli a odsoudili oslavování nacismu, neonacismu a dalších praktik, které přispívají k podpoře současných forem rasismu a xenofobie.
  My, představitelé mezinárodních organizací zahajujeme výzvu k obraně dějinné paměti. Požadujeme rozhodné ukončení propagandy myšlenek rasismu a genocidy. Jsme si jisti, že zkušenost sedmi desetiletí bojů proti fašismu a válce, za mír a demokracii, za sociální a 
  politická práva může opět vyústit v mocný podnět k ochraně lidstva od nových hrozeb pro jeho existenci.
  Skláníme své hlavy při vzpomínce na ty, kdo dal své životy v boji za naši svobodu. Skláníme své hlavy před odvahou a hrdinskými činy sovětského lidu, který přispěl rozhodným způsobem k vítězství. Vzpomínáme na jména nejlepších synů a dcer evropských národů, kteří bojovali v jednotkách odporu. Vyzýváme národy světa, aby přispěli k dějinám boje za mír, za svobodu bez tyranie, za svět, kde národy budou pány svého bohatství, bez imperialistické vlády a vykořisťování.

  Moskva, 7. května 2015

 • Kaja

  Zdravím všechny.
  O posledním poradním ohni Morava sever jsem se dozvěděl pozdě.
  Nemám FB ani ho nechci, Na netu taky nejsem každý den.
  Prosím, další termín setkání dejte na web s předstihem.
  Jinak se teším na setkání.

 • alexmes

  Zdar všichni
  Moc se mi líbí praporec s kalichem na fotografii a dovedu si ho představit jako “ NÁŠ“ oficiální dále, také plně souhlasím s používáním starého známého znaku ČSLA a trikolorou
  přeji všem krásný den

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt