Zpráva z 1. PO Uskupení Morava Střed, Otrokovice

 v Zprávy z poradních ohňů

Na 1. Poradní oheň regionu Morava Střed (dále MSt) československých vojáků v záloze a sympatizantů skupiny, dorazilo v sobotu 23. května 2015 celkem 16 účastníků (projevilo zájem – 44, z toho: nereagovalo na kontakt – 5, odkázáno na spádový region – 4, hosté – 2, omluveno – 10, přihlášeno – 23; fyzicky dorazilo – 16 /odchod – 1, pozdní příchod – 1/, z toho hosté – 2, do jiného spádového regionu – „převeleno“ – 2 = 12 z regionu MSt, z toho nepřihlášeno – 2, omluveno dodatečně – 4, neomluveno – 9; z 16 členů – 1 žena, 1 cizí státní příslušník).

Jednání probíhalo v srdečné atmosféře v prostředí místní restaurace U Mašinky, neformálně, s průběžnou diskusí k jednotlivým bodům dle aktuálních potřeb účastníků. Po oficiálních formalitách se každý příchozí představil ostatním kolegům. Následně probíhala debata o vnitropolitické a mezinárodněpolitické situaci, o aktuálním stavu ve skupině a informace o již proběhlých Poradních ohních v jednotlivých regionech. Důraz byl dán na seznámení s cíli společenství a s principy obsaženými v Memorandu ze Strachotína.

Padla řada podnětných návrhů. Hlavním bodem bylo vytvoření organizační struktury v regionu, volby prozatímního velení (do doby příchodu profesionálních záloh) a stanovení organizačních úkolů pro následující období. Po ukončení oficiální části následovala neformální beseda.

V následujících dnech po skončení akce proběhla kontrola komunikačního spojení, dotazníkové šetření ke zveřejňování osobních údajů a odsouhlasení zápisu závěrečné Zprávy všemi účastníky z regionu.

Z Poradního ohně vyplynulo následující usnesení:

Účastníci 1. PO Uskupení Morava Střed

1. Schvalují

 • program dle předloženého návrhu
 • interní opatření ke zveřejňování osobních údajů

2. Berou na vědomí

 • informace o dění ve Fb skupině československých vojáků v záloze a na Poradních ohních
 • cíle společenství a principy v Memorandu ze Strachotína
 • přijímání účastníků (členů) do regionálního a místního Uskupení jen na základě osobní účasti a prokázání identity

3. Doporučují

4. Vyjadřují

 • plnou podporu cílům společenství VvZ, principům v Memorandu, nastolené linii z PO ve Strachotíně
 • ostrý nesouhlas s mediálními útoky proti aktivitám VvZ a dehonestujícím výrokům podsouvaných veřejnosti

5. Žádají

 • urychlené dobudování organizační a hierarchické struktury s centrálním velitelským velením
 • důslednou kontrolu dodržování Pravidel ve Fb skupině
 • zajištění centrální osvěty k aktuální problematice dění

6. Souhlasí

 • s prozatímní organizační strukturou v regionálním Uskupení pro následující období (do rozhodnutí centrálního velení): Region Morava Střed = 1 prapor, Olomoucký a Zlínský kraj = 2 roty (nyní neobsazeny), 5+4 okresů = 9 čet
 • s omezením veřejných projevů ve Fb skupině mimo téma problematiky uskupení

7. Zmocňují

 • odsouhlasené účastníky k prozatímnímu zastupování v místních uskupeních – okresech Olomouc, Zlín, Uh. Hradiště, Kroměříž, Vsetín (okresy Jeseník, Prostějov, Šumperk a Přerov – zatím neobsazeny)
 • prozatímní zástupce místních uskupení – k zabezpečení organizačních opatření na úrovni okresů (čet) a k zastupování v regionálním uskupení na úrovni regionu (praporu); pozn. roty – nyní neustaveny
 • tajemníka Uskupení MSt – Hynka Zatloukala – k zastupování směrem na veřejnost
 • každého jedince z Uskupení MSt k náboru mezi členy a sympatizanty společenství

Zapsal: Hynek Zatloukal

Nejnovější články

Zanechat komentář

Napište nám

Cítíte-li potřebu spojit se s námi, využijte tento jednoduchý kontaktní formulář. Díky.

Nejde přečíst? Změnit text. captcha txt